Microsoft Excel 2010 Intermediate

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Category: Adhoctrain
Created on Monday, 26 May 2014 04:34
Hits: 2084

Duration 1 day; Instructor-Led 

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Excel Level 3 นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการคำนวณ การอ้างอิงข้อมูลที่มีจำนวนมาก การจัดเรียงอย่างตามกลุ่มเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และการแสดงผลจากเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งช่วยให้งานด้านการคำนวณมีความหยืดหยุ่น และสะดวกมากยิ่งขึ้น

รวมถึงการใช้งานฟังก์ชันด้านต่างๆ และเพิ่มเติมในเวอร์ชั่น 2007 ที่จะช่วยให้สามารถหาผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ด้านการค้นหา ด้านคณิตศาสตร์ และด้านจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวข้อหลักสูตร

การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

การนำข้อมูลจากโปรแกรมฐานข้อมูลอื่นเข้าไมโครซอฟท์เอกเซล

ฟังก์ชันตระกูลฐานข้อมูล

ฟังก์ชันตรวจสอบประเภทของข้อมูล ฟังก์ชันเปลี่ยนตำแหน่งการอ้างอิงเซลล์

ฟังก์ชันทางข้อความ

เทคนิคการจัดการแสดงผลตัวเลข (Numbering Format Technique)

คอนโทรล และแมโคร

фоны для photoshop
популярные рестораны России