Microsoft PowerPoint 2010

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Category: Adhoctrain
Created on Monday, 26 May 2014 04:36
Hits: 1932

Duration 2 days; Instructor-Led

 

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-PowerPoint นำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้งานด้านการนำเสนอมีสีสัน และจุดน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้การปรับแต่งให้สไลด์มีสีสัน และรูปแบบที่น่าสนใจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวข้อหลักสูตร

การปรับแต่งแถบ Ribbon การเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2010 การตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2010

ปฏิบัติการพื้นฐานกับแผ่นสไลด์

มุมมองต้นแบบ

การย่อขยายขนาดการมองเอกสาร การยกเลิกหรือการเรียกคืนการกระทำกับแฟ้มนำเสนอ

การคัดลอก การเคลื่อนย้ายวัตถุหรือข้อความ

การทำงานกับวัตถุ

การทำงานกับรูปภาพ

การใส่ลูกเล่นให้กับแผ่นสไลด์ด้วยการเคลื่อนไหว

фоны для photoshop
популярные рестораны России