Microsoft Word 2010 Intermediate

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Category: Adhoctrain
Created on Monday, 26 May 2014 04:37
Hits: 1845

Duration 2 days; Instructor-Led 

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Word Level 2 นำไปประยุกต์ใช้กับงานเอกสารที่มีความซับซ้อน การจัดการกับตารางพร้อมกับการคำนวณ กราฟฟิกรูปแบบใหม่ การจัดทำจดหมายเพื่อส่งให้บุคคลอื่นหลายๆ คน ด้านความปลอดภัยของเอกสาร และการติดตามเอกสาร รวมทั้งการจัดรูปแบบเอกสาร หากมีการแก้ไข หรือปรับปรุงในภายหลังก็สามารถแก้ไขได้โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่มาก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวข้อหลักสูตร

รูปทรงอัตโนมัติ

ปฏิบัติการกับวัตถุที่แทรกลงในเอกสาร

การแทรกวัตถุที่มีมาพร้อมกับโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

การทำงานกับรูปภาพ

การใส่วันและเวลา เทคนิคการตบแต่งเอกสาร

การจัดข้อความเป็นคอลัมน์

การจัดรูปแบบข้อความด้วยตาราง

ไปรษณีย์ผนวก (Mail Merge)

การป้องกันเอกสาร

การติดตามการแก้ไขเอกสาร

фоны для photoshop
популярные рестораны России