Welcome to Adhoctrain

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Category: Service Adhoctrain
Created on Wednesday, 27 June 2012 16:18
Hits: 14656

sample image

บริษัท แอดฮอคเทรน จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของอาจารย์ (MCT) ที่ผ่านการสอนนักเรียนมาหลายรุ่น ซึ่งทำให้พบกับปัญหาเกี่ยวกับ การเรียนการสอนตามหลักสูตรของไมโครซอฟท์ ตามสถาบันต่างๆ มีเนื้อหาที่เยอะเกินความจำเป็น และไม่ค่อยตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ทำให้การอบรมเป็นไปได้ ไม่ดีเท่าที่ควร สุดท้ายก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะนำไปใช้ในการทำงานจริงๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ทางบริษัทปรับปรุงเนื้อหา และเอกสารสำหรับการอบรมขึ้นมาเพื่อให้ตรงความต้องการของผู้เข้าอบรมด้านไอทีและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมด้านไอทีระดับสูงและระดับมาตรฐานแก่องค์กรและบุคคลทั่วไป

ทำไมคุณถึงไว้วางใจ และเลือกเราในการถ่ายทอดความรู้ พร้อมกับสร้างประสบการณ์ทำงานให้กับพนักงานของท่าน

 

 

รหัสหลักสูตร : AHT-Security and Recovery

วัตถุประสงค์ : สามารถจัดการ Security และ Back up/Recovery ฐานข้อมูล SQL Server ได้

Course Outline 

การจัดการ Security ประกอบด้วย

การจัดการ Back Up และ Recovery SQL Server ประกอบด้วย

 

รหัสหลักสูตร : AHT-High Availability (HA)

วัตถุประสงค์ : สามารถทำ High Availability ของ SQL Server ได้

Course Outline 

 

รหัสหลักสูตร : AHT-Migrate SQL Server

วัตถุประสงค์ : สามารถ Migrate ฐานข้อมูลจาก SQL 2000,2005,2008,2012 ไปยัง 2014 ได้

Course Outline  

การ Migrate ส่วนของ Database Engine ประกอบด้วย

การ Migrate ส่วนของ BI Services ประกอบด้วย

 

 

รหัสหลักสูตร : AHT-Microsoft Office

ระยะเวลา :

Microsoft Office 2007 New features (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 2 วัน ราคา : 5,000 บาท ต่อคน
Microsoft Word 2007 Beginning 1 วัน ราคา : 2,500 บาท ต่อคน

วัตถุประสงค์ : สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ Microsoft Office

สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม : เอกสารสำหรับการอบรม

สถานที่เรียน : อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Course Outline  

1. Microsoft Office 2007 New features (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
2. Microsoft Word 2007 Beginning
3. Microsoft Excel 2010 Advanced
4. Microsoft Excel 2010 Intermediate
5. Microsoft Excel 2010 Introduction
6. Microsoft Outlook 2010
7. Microsoft PowerPoint 2010 Fundamental
8. Microsoft PowerPoint 2010 Intermediate & Advanced
9. Microsoft Word 2010 Intermediate
10. Microsoft Word 2010 Advanced
11. Microsoft Word 2010 Introduction
12. New features on Microsoft Office 2010

 

фоны для photoshop
популярные рестораны России